Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny
ul. Nowe Ogrody 30/34 80-803 Gdańsk tel. (58) 32-13-454 fax. (58)32-13-359
Data 12 marca 2012 r.
Sygnatura sprawy XV C 54/12/ET
Termin: 24 maja 2012r. o godz. 10:30 sala 217
Pan
Krzysztof Wyszkowski
ul. Andersa 12/5 81-831 Sopot
WEZWANIE
Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny wzywa Pana, aby w dniu 24 maja 2012r. o godz. 10:30, stawił się w tym Sądzie w sali nr 217, gdzie będzie przesłuchiwany informacyjnie w sprawie z powództwa Lecha Wałęsy przeciwko Krzysztofowi Wyszkowskiemu
o zapłatę
Ponadto Sąd zobowiązuje Pana do złożenia w terminie 14 dni pisma procesowego zawierającego wszelkie zarzuty, twierdzenia i dowody.