środa, 25 kwietnia 2012

Raporty kapusia SB – dokumenty-Roman Kosiorek- TW „Antek” – Wydz. III – SB- Olsztyn (1986-1989)


Macki dzisiejszej hydry wyrastają z tamtych czasów. Jeśli Polacy nie rozliczą tych czasów do końca to Polska nigdy nie będzie normalnym państwem. Gangrena ta toczy Polskę z dużą pomocą naszych sąsiadów ze wschodu i zachodu. Te sępy już krążą nad trupem Polski. Bierność obywateli ten proces tylko przyspiesza. Gdy wieko tej trumny się już zatrzaśnie to sąsiedzi zajmą się też Polakami. Historia ostatnich kilku wieków pokazuje, że potrafią to robić jak nikt inny.
Poniższy materiał to dokumenty opozycjonisty z lat ’80-tych, Cezarego Kruka. Wynika z nich, że jego serdeczny przyjaciel, Roman Kosiorek, okazał się płatnym agentem bezpieki.


Witam!
List ten wysyłam do kilku osób których cenię za jednoznaczny stosunek do lustracji komunistycznej
agentury.
Jestem czytelnikiem „Gazety Polskiej” i gorącym zwolennikiem lustracji byłej agentury służb
specjalnych PRL.
W 2010 roku otrzymałem z IPN Lublin dokumenty jakie w latach 1982-1990 Służba Bezpieczeństwa
stworzyła na mój temat. Łącznie jest tego około 440 stron dokumentów.
Z dokonanej przeze mnie analizy tych dokumentów jednoznacznie wynika, że jeden z moich
najbliższych współpracowników był płatnym agentem Służby Bezpieczeństwa. Agent ten nazywa się
Roman Kosiorek. Z osobą tą w latach 1982-1987 byłem blisko związany jako kolega i przyjaciel.
Razem współpracowaliśmy w działaniach na rzecz podziemnej „Solidarności”, NZS i KPN.
Poprzez moją teczkę z akt wynika jednoznacznie, że w latach 1986-1989 Roman Kosiorek z
polecenia SB inwigilował środowisko podziemnej „Solidarności” Warmii i Mazur, NZS, FMW, KPN
oraz Olsztyńskie Duszpasterstwo Akademickie.
Roman Kosiorek jako agent SB posługiwał się pseudonimem TW Antek. Jego donosy trafiały do
SOR „Wiktoria 2″ (1986-1987), SOR „Wiktoria 3″ (1987-1990), SOS „Lont” (1986-1988), oraz do
SOR „Kontrrewolucjonista” (sprawa Jerzego Szmita z Olsztyna). Oprócz tych spraw TW „Antek”
inwigilował podziemną „Solidarności” Warmii i Mazur (Józefa Mielnik, Stefan Śnieżko),
duszpasterstwo akademickie. Jako agent SB Roman Kosiorek wszedł w środowisko NZS i był od
1988 członkiem Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS. Jako agent SB Roman Kosiorek wszedł w
struktury FMW (Rada Koordynacyjna FMW Warmii i Mazur):
http://www.fmw.org.pl/index.php?option=75&action=product_show&cat_id=8&product_id=312
http://nzs88.icm.edu.pl/kkk-nzs.html
Ponieważ utrzymywałem z nim kontakt więc wiem, że w latach 1987-1990 Roman Kosiorek
nawiązał także kontakt z Janem Rulewskim, ks. Henrykiem Jankowskim oraz Leszkiem Moczulskim.
Jestem przekonany, że te środowiska także inwigilował (lecz nie posiadam dokumentów w tych
sprawach).
Roman Kosiorek brał udział w III Kongresie KPN (4 luty 1989 w Warszawie) i wiem, że w tym dniu
uczestniczył w naradzie w mieszkaniu Leszka Moczulskiego.
Po 1989 roku Roman Kosiorek zrobił błyskotliwą karierę jako menadżer i biznesmen. Został między
innymi dyrektorem sprzedaży krajowej firmy Kostrzyn Paper SA. W 2000 roku Trebruk AB powołał
w Polsce spółkę o nazwie Trebruk Polska Sp. z o.o. Stanowisko dyrektora zarządzającego Trebruk
Polska powierzono Romanowi Kosiorkowi (TW „Antek”). Oprócz tego był prezesem wielu firm.
Zrobił także doktorat. Obecnie jest biznesmenem w Mysłowicach, gdzie również mieszka. Prowadzi
też interesy z Olsztyńskimi Zakładami Graficznymi. Od 1989 roku Roman Kosiorek odcina „kupony”
swojej „bohaterskiej” przeszłości. Od 1989 Roman Kosiorek uporczywie buduje swoją legendę
nieustraszonego o wolność, niepodległość i demokrację naszej Ojczyzny.


http://www.infoveriti.pl/firma/284062/carpe-diem/myslowice/gornicza/
Na uwagę zasługuje również fakt iż Roman Kosiorek w latach 1980–1990 będąc studentem
Wydział Geodezji i Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie napisał pracę
magisterską pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Andrzeja Hopfera. Jak się później okazało również
tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie TW „Prezes”:
http://lustronauki.wordpress.com/2008/12/18/andrzej-hopfer/
List ten napisałem w nadziei uzyskania pomocy w zdemaskowaniu prawdziwego oblicza byłego
agenta SB.
Dla dziennikarzy „Gazety Polskiej” służę wszelką informacją + dokumentami jakie otrzymałem od
IPN Lublin w 2010 roku.
Z poważaniem
Cezary Kruk cezarykruk@wp.pl
tel. 518-482-726

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz